Merchandising. Model sprzedaży marketingowej.

Merchandising. Model sprzedaży marketingowej.

Sklepy stacjonarne są rodzajem lokalu użyteczności publicznej, których przeznaczeniem jest działalność handlowa, polegająca na sprzedaży detalicznej. Idąc do sklepu mamy pewność, że możemy nabyć w nim towar jakiego akurat potrzebujemy.

Marketing, czyli dziedzina nauki zajmująca się między innymi poszerzaniem zakresu wiedzy dotyczącej funkcjonowania sklepów, wprowadził w tej branży, pojęcie merchandisingu, czyli badania tego w jaki sposób wystrój pomieszczeń handlowych i sposób prezentacji towarów, działa na klientów.

PODSTAWOWE ZASADY MERCHANDISINGU.

W merchandisingu najważniejsze zastosowanie kilku zasadniczych kroków, którymi są:

  • znaki towarowe,
  • postaci,
  • przedstawień,
  • wizerunków,
  • symboli kojarzonych przez odbiorcę z jednym produktem.

Każda z tych technik posiada osobne zadania, ale istota merchandisingu polega na tym, żeby wszystkie one ze sobą wzajemnie współgrały i tworzyły atmosferę przyjazną do wykonywania transakcji sprzedażowych.

Merchandising wykorzystuje pozytywnie kojarzące się klientom elementy z ich życia prywatnego takie jak seriale telewizyjne, filmy, zdjęcia, muzykę w celu poprawy efektów sprzedaży towarów. Najczęściej wykorzystuje się w takich przypadkach postacie i symbolikę występujące w filmach dla dzieci i młodzieży, ale również postacie, wizerunki, rekwizyty i symbole związane z takimi produkcjami telewizyjnymi dla dorosłych.

Przez merchandising rozumie się również działania, które mają na celu zwiększenie ilości sprzedawanych produktów i koncentrację na tym, by ich liczba osiągnęła skalę masową. Wykorzystuje on topografię sklepu, opiera się na zasadach stosowanych w naukach społecznych, sztuce prezentacji produktu oraz elementarnych zasadach psychologii. Stosując chwyty marketingowe oraz wykorzystując technikę budowania skojarzeń w ludzkiej świadomości, nie zawsze jest dobrze oceniany przez opinię społeczną.

PODSUMOWANIE ZNACZENIA DEFINICJI I WIZERUNEK SPOŁECZNY.

Zarzuca się mu brak kompromisowości, który łatwo można zauważyć zarówno w zastosowanych technikach miękkich jak i samej metodzie ekonomicznej, skoncentrowanej jedynie na zysku. Jednak często zapomina się o tym, że możliwości merchandisingu są ograniczone m.in z takich przyczyn jak obszar i zasoby sklepu oraz fundusze przeznaczone na jego rozwój. Zatem obwinianie ideologii merchandisingu o uzasadniony brak ograniczeń koncepcyjnych, nie ma większego sensu, ponieważ opiera się on przecież o wytyczne dotyczące swojego obszaru działania i nie ma wiele wspólnego z innymi dziedzinami marketingu. Można odnieść wrażenie, że jego główna zasada, polegająca na tym, że ma on i powinien wpływać na klientów w celu zwiększenia sprzedaży towarów, jest z gruntu zła.