Telemarketing – skąd wziąć numery potencjalnych klientów?

Telemarketing – skąd wziąć numery potencjalnych klientów?

Istnieje wiele form reklam – od anonsów zamieszczanych w prasie, poprzez reklamę w telewizji, aż po nagłaśnianie własnej działalności w sieci. Stosunkowo nową propozycją dla firm jest reklamowanie swoich usług za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych wysyłanych do potencjalnych klientów.

Pozyskanie numerów telefonów potencjalnych klientów

Pierwszym zadaniem firmy, która chce korzystać z możliwości informowania potencjalnych klientów o swojej ofercie , jest zdobycie numerów telefonów jak największej liczy osób. Zazwyczaj w momencie wyrabiania karty stałego klienta lub podpisywania innych dokumentów stanowiących podstawę wykonania usługi, na formularzu widnieje rubryka opatrzona napisem „numer telefonu”. Jego podanie jest dobrowolne, jednak konieczne, by otrzymywać powiadomienia o promocjach, nowościach czy usługach. Na formularzu musi być wyraźnie zaznaczone, że klient wyraża zgodę na wysyłanie do niego bezpłatnych wiadomości. W przeciwnym razie wykorzystanie danych klienta będzie niezgodne z prawem. Na szczęście wiele osób ceni sobie dostęp do aktualnych informacji dotyczących oferty przedsiębiorstw, z usług których korzysta – z tego powodu klienci często wyrażają zgodę na wysyłanie do nich smsów.

Przekazanie danych firmie zewnętrznej

Następnie przedsiębiorca przekazuje wykaz numerów telefonów firmie zewnętrznej, która świadczy usługę jaką jest profesjonalna wysyłka sms. Z częstotliwością ustaloną ze zleceniobiorcą dostarcza treści, które powinny zostać rozesłane klientom znajdującym się na liście. Z reguły jest to maksymalnie dwa razy w miesiącu, ponieważ otrzymywanie częstych powiadomień bywa uciążliwe dla abonentów, przez co szybko całkowicie rezygnują z otrzymywania bezpłatnych wiadomości.

Rezygnacja klienta
Klient przedsiębiorstwa – zgodnie z prawem – musi mieć wgląd w swoje dane oraz możliwość ich poprawiania. Może także w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji, co oznacza wykluczenie z listy osób otrzymujących powiadomienia. Z reguły wystarczy zgłoszenie rezygnacji droga mailową lub telefoniczną.