Trade marketing

Trade marketing

Czym jest trade marketing?

Trade marketing opiera się na ścisłej współpracy między dwoma sektorami: marketingiem i sprzedażą, która z kolei związana jest z prowadzeniem spójnych działań prowadzących do osiągnięcia celów marketingowych i sprzedażowych. Sama dobra reklama nie jest jeszcze sukcesem, treści reklamowe są, oczywiście, ważne, ale same z siebie nie wskórają zbyt wiele, muszą mieć jakąś podporę, by mogły zadziałać.

Trade marketing dotyczy szeroko rozumianych działań marketingowych objawiających się wzrostem sprzedaży, pozycją i ekspozycją towarów sprzedażowych, utrzymaniem czy też polepszeniem relacji z kanałem dystrybucji. Celem menedżera trade marketingu jest dążenie do optymalnej dostępności produktu w różnych miejscach sprzedaży, do odpowiedniej ekspozycji towarów i do odpowiedniej ich rekomendacji przez sprzedawców – dzięki temu produkt będzie stale widoczny, klienci będą wiedzieli o jego istnieniu. Trade marketing jest zatem swego rodzaju narzędziem zwiększającym sprzedaż. Wpływa też na pozycjonowanie konkretnego produktu na rynku. Zadaniem trade marketingu jest również budowanie wizerunku klienta.

Content marketing i branded content

Pojęcia „content marketing” i „branded content” nie są tożsame, choć mają wspólną część.

Content marketing dotyczy tworzenia odpowiednich treści, szukania kanałów ich dystrybucji i odpowiedniej promocji. To nie tylko tworzenie treści dla konkretnego rodzaju odbiorcy, ale także ciągłe ich promowanie w miejscach, które docierają właśnie do potencjalnych klientów. Tworzenie treści musi być poprzedzone przez tzw. konsumencki insight, które jest procesem dość prostym i intuicyjnym, a jednak bardzo ważnym – pozwala bowiem poznać klienta, jego przyzwyczajenia, upodobania, zwyczaje czy podstawowe informacje takie jak wiek, praca, stanowisko. Wszystkie te dane składają się na obraz naszego klienta, dzięki nim wiemy, jakie treści powinniśmy tworzyć, aby zgadzało się to z jego upodobaniami, a przy okazji, oczywiście, było wizytówką promowanego przez markę stylu życia.

Branded content jest to natomiast niejako gałąź content marketingu, są to wszelkie działania, które polegają na komunikowaniu wartości marki. Do content brandingu zalicza się różne aplikacje, strony internetowe etc. Przykładem branded contentu są też na przykład autentyczne historie opowiadające o inspiracjach czy stworzeniu marki, które znajdziemy na stronach internetowych – to także budowanie relacji z klientem, która jest o wiele głębsza niż w przypadku tradycyjnych nośników reklamowych. Branded content znacząco wpływa na rozpoznawalność marki, z pewnym sensie łączy sztukę i reklamę, nie jest jednak nachalnym brandingiem.