Czym są public relations?

Czym są public relations?

Czym są public relations?

Czy współczesne firmy mogą rozwijać się pomyślnie i efektywnie bez public relations? Działania public relations niezbędne przy każdym wprowadzeniu nowego produktu lub zmianie wizerunku. Cele public relations powiązane z działaniami marketingowymi.

Public relations – co to jest?

Zapewne każdy zetknął się ze słowem public relations, czyli PR, i może o nim powiedzieć kilka słów. Ponieważ dziedzina PR jest tak szeroka, istnieje wiele definicji i pojęć tłumaczących czym dokładnie jest public relations. Najbardziej podstawowy schemat zakłada organizacje prowadzące działalność publiczną (gospodarczą). Kolejnym elementem jest środowisko, czyli wszystko, co otacza organizację, czyli mieszkańcy, klienci i środowisko. Powstaje między nimi relacja, charakteryzująca się wzajemnymi potrzebami. Public relations to kształtowanie relacji społecznych pomiędzy organizacjami aktywnymi społecznie, a ich otoczeniem. Dlatego ich celem jest zapewnienie, aby działania korporacyjne wobec konkretnej osoby, grupy osób lub firmy miały pozytywny wizerunek.

Cel public realtions

Wykorzystywanie PR w marketingu ma na celu wzmocnienie wizerunku konkretnej firmy lub organizacji poprzez dostarczenie otoczeniu informacji o firmie, jej produktach i usługach. Może się to odbywać za pośrednictwem tzw. liderów opinii (tych, którzy zawsze dają przykład innym) lub bezpośrednio za pośrednictwem mediów. Tego typu działania zazwyczaj dotyczą wąsko określonej grupy docelowej, dzięki czemu oferty można formułować możliwie precyzyjnie pod kątem określonych potrzeb. Często zdarza się, że mylone pojęcia marketingu i public relations. To drugie służy jako narzędzie wspierające działania marketingowe. Specjaliści PR wiedzą, jak redagować historie i współpracować z dziennikarzami. Mają także wiedzę, jak wdrażać strategie komunikacyjne, aby osiągnąć zamierzone cele. Działalność zespołu PR związana jest z utrzymywaniem długotrwałych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym firmy, z pracownikami, inwestorami, agencjami rządowymi czy społeczeństwem.

Na czym polega czarny PR?

Czarny PR jest antyreklamą, która objawiają się w sposób negatywny i przedstawia treści propagandowe, często oparte na nieprawdziwych informacjach, mające na celu szkodę lub zniesławienie konkurencji lub wywołanie szumu wokół firmy. Oczywiście czarny PR może narobić sporo zamieszania lub przynieść firmie doraźne korzyści, jednak prawda zawsze może wyjść na jaw, a „skutkami ubocznymi” czarnego PR mogą być bardzo negatywne konsekwencje, które będą bardziej dotkliwe niż pieniądze zarobione z jego zastosowania. Dlatego warto unikać czarnego PR i pamiętać o zasadach etyki i uczciwości, które powinny obowiązywać w marketingu i biznesie.